February 8th, 2019

(no subject)

4 февраля

Сегодня юбилей великой и ужасной сети от Марка с Сахарной Горы:
Facebook`у – XV.
(«ХV» – это «пятнадцать», прописью). Тадам-тадам!.
Алаверды: главный – и знаменитый – вопрос виновнику:
«О чём вы думаете?».
От Марка, гл.1:
«17 /.../ идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков.
18 И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним.
19 И, пройдя оттуда немного, Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также /.../ починивающих сети;
20 и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего /.../, последовали за Ним.
21 /.../ и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и учил.».
Вот так вот.
15 лет вместе.
15 лет как житья нет.
От Марка.
С чем и поздравляю.
Ну да: тут весело.

(no subject)

http://www.new.org.pl/5945-rosja-2018-itogi-goda-podwieli?fbclid=IwAR1mS47kiFBfSAHi6_iNh6ZVVmVFwpm_zI5PaLvYtsN2wfPXrDmoZo-ZIR4
"Sine ire et studio

Zamieszkujący w Kolonii rosyjski poeta, z pochodzenia ukraiński Żyd, Demian Fanszel’, zamieścił na Facebooku dwuwiersz „Podwieli itogi goda / Okazywajetsia oczen’ podwieli”. Nieprzetłumaczalna na polski gra zawarta w ‘podwieli’ zasadza się na wieloznaczności tego słowa, które tu czytamy raz jako ‘podsumowano’, a raz jako ‘rozczarowały’. Tak więc dystych należałoby literalnie przełożyć w brzmieniu „Podsumowano wyniki roku / Jak się okazuje, bardzo rozczarowały”. /.../".